Potrošnik in družba

  • -

Potrošnik in družba

Category : Novice

Potrošniška družba narekuje dan in noč isti ritem življenja, iste gibe, miselnost. Vse to povzroča dejansko prazno polje v človeškem mišljenju, prazno polje, ki vodi v iskanje razlogov  in smisla ali pa v brezno slepega sledenja sloganov sedanjosti. Kvalitetne medčloveške odnose so zamenjali hlastajoči poskusi hitrega uspeha in uveljavljanja, ki jo diktira urbano okolje tako, da ljudje dejansko sploh ne vidijo pravega pomena v medsebojnem sodelovanju, saj jih družba sili v vse večjo tekmovalnost. GROZNO!


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas