Ekonomska sila, kot razvojna možnost okolja

  • -

Ekonomska sila, kot razvojna možnost okolja

Category : Novice

Gospodarstvo ima kot glavna ekonomska sila razvojno možnost, da odločilno vpliva na kvaliteto okolja. Dobiček in varstvo okolja narave sta si kratkoročno v nasprotju. Naložbe v razvoj učinkovitih alternativih virov energije in proizvodnje so majhne, ker so rezultati negotovi in oddaljeni v prihodnost. Tudi tu si moramo prizadevati za premik ekonomske miselnosti k dolgoročnemu načrtovanju in odločanju, kjer postane dobičkonosno poslovanje skladno s trajnostnim razvojem.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas