Voda vir življenja

  • -

Voda vir življenja

Category : Novice

Voda je vir življenja, zato je pomembno, kakšen je naš odnos do vode. Zavzemati se moramo, da imamo čim več čistilnih naprav, da se odpadne vode ne bodo neprečiščene izlivale v vodotoke. Ljudje moramo vodo sprejeti kot dobrino, ne le kot nekaj, kar priteče iz pipe, saj se lahko kaj kmalu zgodi, da bo tisto, kar bo priteklo iz pipe, za pitje ali celo za umivanje popolnoma neuporabno. Zato je nujno zavarovati območja s podtalnico, da se tam ne bodo odlagali razni odpadki ali se opravljalo intenzivno kmetijstvo. Potrebno je skrbeti za kakovost in racionalno porabo vode.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas