Zaposlitev in stanovanjski problem

  • -

Zaposlitev in stanovanjski problem

Category : Novice

Zavedamo se, da se na nivoju zaposlitve srečujemo s težavami povezanimi s pridobitvijo in ohranjanjem le te. Podatki kažejo, da je stopnja težko zaposljivih najvišja med starejšimi od 50 let in mladimi. Negotovost na trgu dela je danes ena glavnih značilnosti trenutnega položaja. Srečujemo se posledično tudi z večjim tveganjem socialne izključenosti in socialne neenakosti tudi na drugih področjih življenja. V obdobju, ko si mladi želijo oblikovati družino, se srečujemo tudi z novo težavo, stanovanjskim problemom. Težave s pridobitvijo zaposlitve ter dostopom do stanovanja zelo vplivajo na število prebivalcev v naši občini. Iskanje vzrokov za ta pojav, v ležernem življenjskem stilu, je zmotno in zavajajoče. Glavni vzroki so primarno povezani s težavami z zaposlitvijo in visokimi cenami nakupa ali najema stanovanj. Posledice tega pa vključuje odlaganje in sprejemanje ključnih odločitev v življenju, kot so pričetek samostojnega življenja in oblikovanje lastne identitete.

Prizadevali si bomo za oblikovanje rešitev ter podpirali programe čim boljšega vključevanja na trg delovne sile in odpravo stanovanjske problematike.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas