Učinkovitost zavodov za zaposlovanje

  • -

Učinkovitost zavodov za zaposlovanje

Category : Novice

Menimo, da je sama učinkovitost zavoda za zaposlovanje in prve zaposlitve težko ločljiva od zaposlovalne politike nasploh. Zavodi pri nas ne opravljajo svoje naloge tako dobro kot bi jo morali. Na osnovi tega je nujno, da bi sprejeli ukrepe, ki bi zvišali učinkovitost zavodov. Slednji pogosto ponujajo precej manj prostih delovnih mest kot nekatere zasebne agencije, ki se ukvarjajo s posredovanjem del.

Dodatna rešitev je mogoča z usmerjanjem v študij poklicev, ki jih naše okolje potrebuje po drugi strani pa moramo tudi spodbujati razvoj gospodarskih dejavnosti za katere imamo že na voljo kakovosten izšolan kader. Šolski in gospodarski sistem morata na kadrovskem področju delovati povezovalno, nikakor pa ne smemo priti do situacije, da bi nekoga silili v študij za določeno področje. Lahko pa damo več poudarka na spodbujanje v smeri, pomembni za razvoj gospodarstva v občini, zavodi pa bi morali zagotoviti mehanizme za pravilno poklicno usmerjanje.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas