Jasno izraženi plani in cilji…

  • -

Jasno izraženi plani in cilji…

Category : Novice

Plani pa morajo zagotavljati praktičen in akcijsko izvedljiv mehanizem z jasno izraženimi cilji in željenimi ter izmerljivimi rezultati in učinki. Ob tem morajo biti določeni tudi časovni plani doseganja ciljev, zagotovljena soudeležba pri izvajanju in njenem ocenjevanju doseganja začrtanih ciljev.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas