Državna uprava

  • -

Državna uprava

Category : Novice

Predrage države ne moremo poceniti  z zamrznitvijo plač uradnikom. Prihranke bomo dosegli z racionalizacijo postopkov in hitrim reševanjem upravnih zadev.

Jasno bomo razmejili odgovornost uprave za strokovno delo od odgovornosti ministrov za oblikovanje resorne politike in njenega učinkovitega izvajanja.

Ker je enoten plačni sistem državne uprave razpadel, ga bomo ustrezno preoblikovali.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas