Za moč regij in vzpodbudo občinam

  • -

Za moč regij in vzpodbudo občinam

Category : Novice

Predlagali bomo sprejem novega zakona, ki bo urejal državno organizacijo na lokalni in regionalni ravni. Na regije bomo prenesli del operativnih in izvedbenih pristojnosti države ter del iz pristojnosti občin, ki jih te danes ne morejo reševati samostojno. Regije morajo biti dovolj velike, da bodo sposobne same financirati svoje razvojne programe.

Za zagotovitev možnosti optimiziranja delovanja javnega sektorja bomo predlagali:

  • Ustanovitev regij kot manjkajočega člena državne ureditve. 
  • Uskladitev in poenotenje poteka meja vseh teritorialno definiranih upravnih območij (država, regije, občine, upravne enote, volilne enote, volilni okraji itd.).

Najnovejši prispevki

Vreme pri nas