Dostopno javno zdravstvo

  • -

Dostopno javno zdravstvo

Category : Novice

Aktivnosti stranke DeSUS bodo usmerjene predvsem in prvenstveno v izboljšanje učinkovitosti javnega zdravstva. Slovenski zdravstveni sistem mora še naprej temeljiti na visoki stopnji solidarnosti pri financiranju zdravstvenega varstva in na prevladujočem javnem načinu njegovega izvajanja, ki ga lahko dopolnjuje zasebna praksa.

Potrebno je torej preoblikovanje, ne pa ukinitev dopolnilnih zavarovanj, pri čemer bo nujna soudeležba zasebnih sredstev.

 V stranki DeSUS predlagamo in se bomo zavzeli za plačilo prispevka za upokojence iz proračuna RS.

Prizadevali si bomo za kadrovske načrte, ki bodo dali realno potrebo po vpisu študentov medicine na dodiplomskem in specialističnem nivoju študija, glede na realne potrebe ter si z organizacijskimi spremembami, boljšim financiranjem in ureditvijo razmer v zdravstvu, prizadevali, da le ti po končanem študiji ne bojo množično odhajali v tujino.

 


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas