Investicije

  • -

Investicije

Category : Novice

Gradbeništvo bomo spodbujali z izgradnjo potrebne državne  infrastrukture,  spodbudili bomo nizko energetsko in pasivno gradnjo, spodbujali bomo sanacijo (fasade, strehe, okna) javnih stavb, pospešili bomo reorganizacijo javnega potniškega prometa, pospešili bomo investicije v železniško infrastrukturo in izgradnjo logističnih centrov, podprli bomo investicije v dograditev pomorske infrastrukture in s tem omogočili razvoj Luke Koper, temeljni poudarek energetske politike bo na varčevanju z energijo, nadaljevali bomo s potrebno reorganizacijo in racionalizacijo elektroenergetskih podjetij in podprli bomo projekte za učinkovito rabo hidroenergije ter projekte geotermalne in vetrne energije.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas