Za ustvarjalno izobraževanje

  • -

Za ustvarjalno izobraževanje

Category : Novice

V DeSUS se zavzemamo za vsem dostopno javno šolstvo. Zato bomo v osnovnošolske programe uvedli več domoljubne vzgoje in učenja socialnih veščin ter solidarnosti med ljudmi.

Pri pripravi srednješolskih programov si bomo prizadevali za usklajevanje s potrebami gospodarstva, ki ugotavlja, da znanja, ki jih imajo dijaki, ne zadostijo potrebam in zahtevam sodobnih delovnih in proizvodnih procesov. Programi morajo biti pedagoško in vzgojno naravnani tako, da bodo spodbujali k ustvarjalnosti posameznika in s tem k ustvarjalni družbi.

Najdražja in nesprejemljiva je sedanja praksa podaljševanja študija  zaradi socialne varnosti študentov in možnosti študentskega dela, ki ni več izjema, ampak postaja pravilo.

Zagovarjamo obvezno pripravništvo po končanem šolanju.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas