Dostojno, varno in dostopno bivanje za vse generacije

  • -

Dostojno, varno in dostopno bivanje za vse generacije

Category : Novice

Bivanjske potrebe starejše populacije so specifične ter tesno povezane z njihovim socialnim in zdravstvenim stanjem.

Zaradi tega v DeSUS-u menimo, da je nujno, da so javna sredstva za vlaganja v te namene še naprej na voljo. Pri načrtovanju sosesk in objektov je potrebno dosledno upoštevati načelo »oblikovanje za vse«, ki bo omogočilo, da je grajeno okolje namenjeno najširšemu krogu uporabnikov, tudi ljudem s posebnimi potrebami zaradi staranja.

 


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas