Za ohranitev naravnega okolja zanamcem

  • -

Za ohranitev naravnega okolja zanamcem

Category : Novice

Čisto in urejeno okolje ter ohranjena narava sta ključni primerjalni prednosti Slovenije, ki pomembno vplivata na kakovost življenja njenih prebivalcev in sta tudi mednarodno priznani.

Razvoj, za katerega v stranki DeSUS menimo, da sloni predvsem na principih medgeneracijske solidarnosti, v kateri raba naravnih virov za zadovoljevanje potreb sedanjih generacij ne sme biti na račun tistih, ki prihajajo.

V DeSUS-u smo prepričani, da se morajo sredstva, ki pridejo na račun rabe vode, nujno ponovno vlagati v izboljšanje protipoplavne varnosti.

Po sprejetju strateških dokumentov, ki jasno nakazujejo pot v krožno gospodarstvo, oz. družbo brez odpadkov, je potrebno te napore pospešiti.

Za v preteklosti onesnažena področja je potrebno zagotoviti finančna sredstva in zastaviti sanacijo teh področij.

S tem bodo postopki tako pridobivanja gradbenega dovoljenja kot tudi priprava prostorskih aktov hitrejši in enostavnejši.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas