Za prodorno in ustvarjalno kulturo, ključno blagovno znamko Slovenije

  • -

Za prodorno in ustvarjalno kulturo, ključno blagovno znamko Slovenije

Category : Novice

Stranka DESUS razume kulturo kot ključno polje oblikovanja in izražanja identitete naše skupnosti in slehernega posameznika, ki pripada skupnosti. Razvoja kulture ni mogoče prepustiti negotovim in v komercializacijo naravnanim načelom trga, javni viri pa tudi niso neizčrpni, zato bomo storili vse, kar bo v naši moči, da bo naša kultura v večji meri deležna tudi sofinanciranja iz evropskih (kohezijska sredstva) in drugih legitimnih virov.

Kultura v celoti nas povezuje, prispeva k socializaciji ljudi, razvija zmožnost empatije in je izjemnega pomena za trajnostni razvoj.

S Kulturo se lahko najbolj opazno in učinkovito predstavljamo mednarodni javnosti in stopamo v dialog z njo, saj je kultura naša ključna blagovna znamka.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas