Dolgotrajna oskrba

  • -

Dolgotrajna oskrba

Category : Novice

Ker je osnovni problem starostnikov zdravstveno stanje, iz katerega izhaja vse ostalo, bo moral zdravstveni sistem preko patronažne službe v povezavi z izbranim zdravnikom prevzeti odgovornost koordinatorja tudi za vse dopolnilne aktivnosti dolgotrajne oskrbe.

Socialno varstvene pravice se morajo razširiti – pomoč na domu ne omogoča kvalitetne storitve, če so le te časovno preveč omejene. Zato bomo predlagali spremembo pravila o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Prizadevali si bomo:

  • da se vzpostavi učinkovit sistem, ki bo spodbujal in vsem, tudi socialno šibkejšim omogočal samostojno življenje na domu in s tem zagotavljal čim poznejšo vključitev v institucionalne oblike oskrbe starejših;
  • da se bodo uveljavila nova razmerja med odgovornostmi in viri financiranja sistemov pokojninskega in zdravstvenega varstva ter sistema dolgotrajne oskrbe;
  • da se bo vzpostavil trajen, finančno vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo temeljil na solidarnosti med generacijami;
  • da se bo določil in izboljšal status neformalnih oskrbovalcev ter uredila njihova vključitev v sistem dolgotrajne oskrbe.

Najnovejši prispevki

Vreme pri nas