PRIZADEVAMO SI PREDVSEM

  • -

PRIZADEVAMO SI PREDVSEM

Category : Novice

V tem duhu si prizadevamo predvsem za uveljavitev trajnostnega pokojninskega sistema, ki bi ga z gospodarstvom vezala višina poštene minimalne plače. V takem sistemu bo najmanjša pokojnina za polno delovno dobo enaka najnižji ceni oskrbnega dne v domovih za ostarele, oboje pa bo predstavljalo največ 80 % minimalne plače v Republiki Sloveniji. Usklajevanje z rastjo življenjskih stroškov bo potekalo redno, uvedlo pa se bo izplačevanje 13. pokojnine. Jamstvo za njegovo vzdržnost bo zagotavljala država.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas