Starejša generacija danes in jutri…

  • -

Starejša generacija danes in jutri…

Category : Novice

Družbeni standard in sorazmerno nizko stopnjo razslojenosti nam je uspelo ohraniti zaradi pametnih odločitev generacije, ki je danes v pokoju! Zato je zelo, zelo pomembno, da se prepozna pomen starejše generacije in da si vsi prizadevamo za medsebojno razumevanje ter strpnost in pomoč starejšim. Ob soočanju z demografskimi spremembami pa mora biti bistvena socialna kohezija in medgeneracijska solidarnost. Kakovostno življenje v starosti je povezano s trajno udeležbo v celotnem sistemu življenja. Prav tako je pomemben dostop do tehnologij vseživljenjskega učenja, umetnosti in kulture. Pokojnina, pa mora biti sproti usklajena z naraščajočimi življenjskimi stroški in standardi.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas