Amandma za izredno uskladitev pokojnin

  • -

Amandma za izredno uskladitev pokojnin

Category : Novice

DeSUS vložil Amandma za izredno uskladitev pokojnin za leto 2020

Poslanska skupina DeSUS je vložila Amandma k Predlogu zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Z amandmajem izpolnjujemo dano napoved organov stranke, da bomo vložili ustrezen amandma s katerim želimo doseči, da se naj pokojnine v letu 2020 izredno uskladijo v višini 1%, če bo gospodarska rast za leto 2019 presegla 2,5 odstotke bruto domačega proizvoda. Po zadnji napovedi UMAR-ja, bi tako upokojenci zaradi 0,2% ostali brez izredne uskladitve pokojnin v letu 2020. Po besedah predsednika stranke Karla Erjavca je to nepravično.

Veseli nas, da je podobno stališče včeraj sprejel tudi Svet ZPIZ-a in da nas pri tem podpira ZDUS.

Stranka DeSUS se tako zavzema za popravo nastalih krivic v obdobju neusklajevanja oz. znižanega usklajevanja pokojnin med leti 2010 in 2016 ter v luči novih sprememb pokojninske zakonodaje teži k skrajšanju prehodnega obdobja za dvig odmernega odstotka iz 6 let na 3 leta. Izredna uskladitev pokojnin v višini 1,5%, ki je bodo upokojenci deležni v decembru 2019 je plod koalicijskih pogajanj stranke DeSUS ob sestavi koalicijske pogodbe.

 


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas