Ekonomija in okolje

  • -

Ekonomija in okolje

Category : Novice

Gospodarstvo ima kot glavna ekonomska sila razvojno možnost, da odločilno vpliva na kvaliteto okolja. Dobiček in varstvo okolja narave si morata biti kratkoročno v nasprotju. Naložbe v razvoj učinkovitih alternativih virov energije in proizvodnje so majhne, kar je lahko pozitivni rezultat v prihodnost. Tudi tu si moramo prizadevati za premik ekonomske miselnosti k dolgoročnemu načrtovanju in odločanju zmanjšanja odpadkov, kjer postane dobičkonosno poslovanje skladno s trajnostnim razvojem okolja. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da danes radi kritiziramo naše predhodnike, zato se moramo potruditi, da naši zanamci ne bodo kritizirali nas, temveč jim moramo biti za zgled.

Bodimo vzor našim zanamcem in ne dopustimo več zanemarjati našega okolja!


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas