Nasilje v našem okolju

  • -

Nasilje v našem okolju

Category : Novice

Potrebno je intenzivno in odločno vplivati na vzpostavitev pozitivnih družbenih vrednot. Pri tem imajo poglavitno vlogo družina in šole. Zavzemati se moramo za preprečevanje problema nasilja ter vzpostavitev načina svetovanja in usmerjanja na način, da si tudi v svojem prostem času najdemo prepotrebno zapolnitev v smislu športnih, kulturnih in drugih aktivnosti. Na ta način se preprečuje postopanje po ulicah in dolgočasenje, ki sta navadno prvi pogoj za nastajanje posameznih skupin, ki se prej ali slej srečajo z nasiljem. Prav zaradi tega podpiramo in moramo biti usmerjeni v delovanje športnih, kulturnih, umetniških in drugih društev. Te ustanove so tiste, ki lahko bistveno pripomorejo k socializaciji slehernega posameznika.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas