Voda in naš odnos do nje

  • -

Voda in naš odnos do nje

Category : Novice

Voda je vir življenja, zato je pomembno, kakšen je naš odnos do vode. Zavzemati se moramo, da imamo čim več čistilnih naprav, da se odpadne vode ne bodo neprečiščene izlivale v vodotoke. Ljudje moramo vodo sprejeti kot dobrino, ne le kot nekaj, kar priteče iz pipe, saj se lahko kaj kmalu zgodi, da bo tisto, kar bo priteklo iz pipe, za pitje ali celo za umivanje popolnoma neuporabno. Zato je nujno zavarovati območja s podtalnico, da se tam ne bodo odlagali razni odpadki, ob nesrečah dogajala izlitja strupenih tekočin ali se opravljala intenzivna kmetijstva. Potrebno je skrbeti za kakovost in racionalno porabo vode, saj je to naš vir življenja.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas