Visokokvalitetno zdravstvo

  • -

Visokokvalitetno zdravstvo

Category : Novice

Pomembno nam je, da je v samem sistemu potrebno postaviti javno zdravstvo tako, da bodo finančna sredstva razporejena v skladu s potrebami uporabnikov in v skladu z učinkovitostjo izvajalcev ter da bo osrednji del mreže javni zdravstveni dom.

Stroškovna učinkovitost naj bo vezana na demografska gibanja in epidemiološke podatke o obolevnosti zavarovancev. Na ta način se bo zdravstveno varstvo osredotočilo na uporabnike, na njihove potrebe v katerem se glas uporabnikov sliši, se opredeli in skladno s finančnimi možnostmi tudi zadovolji.

Zdravstvo mora biti usmerjeno v čim bolj kakovostno življenje vseh državljanov Slovenije, a ne samo z vračanjem zdravja, ampak tudi z osveščanjem kaj vse uporabniki lahko sami storimo za ohranjanje svojega zdravja.

Posvetiti pa je potrebno tudi posebno pozornost področju javnega zdravja, saj bo na ta način zdravstvo bolj pripomoglo k zadovoljstvu uporabnikov in izvajalcev.

Glavni cilji morajo biti usmerjeni v pravično in enakomerno dostopnost do zdravstvenih storitev, najboljše možnosti kakovostnega zdravljenja, zdravo razmerje med javnim in zasebnim, plačevanje izvajalcem po učinkovitosti in kakovosti, ter učinkovito in vzdržno financiranje zdravstvenega sistema, vključno z obvladovanjem cen zdravil.

Ti glavni cilji so prepotrebni, saj sta učinkovitost in ustrezen nadzor nad kakovostjo vseh zdravstvenih storitev, nuja.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas