Trenutek za starejše

  • -

Trenutek za starejše

Category : Novice

Ni naključje, da so problemi starejših v vseh državah Evropske unije – ne samo v času pred volitvami v Evropski parlament – postali ena izmed najpogosteje omenjanih tem. Stranski učinek kriz, ki so v temeljih stresle samozavestne mednarodne finančne institucije, na novo odkrit potencial protekcionizma in hladnih /gospodarskih/ vojn, ki jih sproža Trumpova administracija, je v pogojih dramatičnih demografskih sprememb, siromašenje in diskriminacija starejših. Živimo dlje in to razveseljivo dejstvo nas postavlja pred nove izzive. V preteklem mandatu se je Evropski parlament, bolj kot poprej, posvetil problemom, ki zadevajo predvsem starejšo populacijo. V odsotnosti zakonodajnih pooblastil, ki jih na tem področju po načelu subsidiarnosti imajo zgolj nacionalni parlamenti, se je na ravni EU, v parlamentu in komisiji začela bolj konkretna in bolj obvezujoča razprava o standardih. O dostojni ravni pokojnin, o vedno bolj očitni revščini velikega dela upokojencev, o njihovih zdravstvenih problemih in neenakosti. O starejših ženskah in invalidih ter dejstvu, da so najbolj izpostavljeni revščini. O nujnosti vzpostavljanja sistemov dolgotrajne oskrbe, o neizogibnosti usmerjanja sredstev v raziskave specifičnih bolezni starejših, kot je demenca. Prav je, da tudi v Sloveniji, ne samo v času pred volitvami, ne samo v času lahkotno izrečenih obljub, vprašanja starejših dobijo zasluženo jim mesto!


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas