Šoltes, vaš človek v Bruslju

  • -

Šoltes, vaš človek v Bruslju

Category : Novice

Naša Evropa prihodnosti je družba, v kateri se vse začne in konča s človekom. Varuje njegovo dostojanstvo in ne dopušča posegov v njegove temeljne pravice. Z odločnim odzivanjem na spodjedanje vrednot daje občutek varnosti in zanesljivosti. Je hrabra, ko gre za sprejemanje inovativnih idej in zadržana, ko gre za spreminjanje težko priborjenih norm. Razume potrebe mladih in jim zato na široko odpira možnosti za pridobivanje znanja, dostojnega dela in domovanja. Spodbuja delovno okolje, v katerem človek ni številka in loči med potrebami človeške in robotske delovne sile. Spoštuje staranje in ga sprejema kot dragoceno življenjsko obdobje, ki bogati humani obraz družbe. In se zaveda, da so posegi v skupno okolje nepovratna znamenja našega odnosa do prihodnjih generacij. Evropa prihodnosti misli s srcem generacij, ki so jo ubranile pred grozoto vojne in ji je od vsega najbolj mar za mir.


Najnovejši prispevki

Vreme pri nas